Nebim V3 ERP - Genel Özellikler

Uluslararası özellikler ve sektörel parametreler ile değişim ve büyümeye açık alt yapı

Son yıllarda büyümeye paralel olarak; Franchise, bayi, yurt içi ve yurt dışı operasyonların entegre çalışması ve konsolide olması, hız ve çeviklik için çok daha büyük önem arz etmektedir. Firmaların yurt dışına açılmasıyla birlikte çok dillilik, yerel para birimleriyle çalışabilmek gibi gereksinimler ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte Nebim V3, sahip olduğu teknolojik altyapı sayesinde uluslararası özellikleri destekleyebilecek esnekliktedir.

İş Ortaklarıyla Aynı Ortamda Çalışabilme

-- Bayi, franchise, yurt dışındaki şirketler gibi farklı tüzel kişilikler, merkezdeki şirket ile aynı platformda online olarak birlikte çalışabilirler.
-- Her iş ortağı merkez tarafından kendilerine verilen iş ortağı kullanıcısı ile sisteme bağlanarak işlemlerini gerçekleştirebilir.
-- Her iş ortağı ön muhasebe (cari hesap) ve muhasebe işlemlerini merkezden bağımsız olarak yönetebilir.
-- Her iş ortağı yalnız kendi verilerini raporlarken, ana şirket tüm iş ortaklarını raporlayabilir.
-- Her iş ortağı kendi kullanıcılarını açabilir ve yetkilendirebilir. Aynı zamanda kendi ofis ve mağazalarını tanımlayabilir.
-- Her iş ortağı kendi ofis ve mağazalarına ait satın alma, satış ve sevkiyat süreçlerini belirleyebilir.
Böylece satın alma ve sevkiyat süreçlerinde kontrolsüz sevkiyat ve mal kabullerin önüne geçilir.

Farklı Dillerde Arayüz Kullanımı ve Veri Yönetimi

-- Firmanın tüm yurt dışı ofis/mağazalarında gerçekleştirilen parasal işlemler, şirket Genel Para Birimine çevrilerek mizan, ekstre, gelir tablosu, bilanço ve benzeri birçok değişik şekilde raporlanabilir.
-- Firmanın her bir yurt dışı ofis/mağazaları için ayrı ayrı Yerel Para Birimi tanımlaması yapılabilir. Bu ofis/mağazalarda gerçekleşen tüm parasal işlemler Ofis (yerel) Para Birimi cinsinden raporlanabilir.
-- Fatura, çek, havale gibi tüm işlemler Genel Para Birimi ve Yerel Para Biriminden bağımsız olarak Doküman Para Birimi ile girilebilir. Bu işlemler anında Genel Para Birimine ve Yerel Para Birimine çevrilerek kaydedilir ve raporlanabilir.
-- Fiyat listeleri istenilen para birimi cinsinden girilerek fiyatlandırılabilir.

Örneğin; merkezi Türkiye olan ve şirket para birimi TL olan firmanın Yunanistan'daki ofisinde yerel para birimi EUR iken fişteki para birimi USD ve ürün fiyat listesi de RUB olabilir.

Ülke Yerel Para Birimi ile Farklı Para Birimlerinin Aynı Ortamda Yönetimi

-- Farklı ülkelerde ofisleri ya da iş ortakları olan firmaların kullanıcıları, merkezdeki programın arayüzüne kendi yerel dillerinde erişebilir.
-- Ürün adları, renk, kategori adları gibi kullanıcılar tarafından oluşturulan verilerin farklı dillerdeki karşılıkları girilebilir. Bu sayede aynı veri, kullanıcıların kendi yerel dillerinde sorgulanabilir ve raporlanabilir.

Rapor Özellikleri ve Kullanıcı Bazında Rapor Özelleştirme

-- Rapor özelleştirme yetkisi verilmiş kullanıcılar tarafından program içerisinden raporlara erişimle dizayn değişiklikleri yapılabilir.
-- Sürükle bırak yöntemiyle kullanıcı ihtiyacına göre pivot raporlar oluşturulabilir ve gruplamalar yapılabilir. Oluşturulan bu raporlar kaydedilerek istendiğinde kullanılabilir.
-- Esnek filtreleme seçenekleriyle birçok aralıkta filtreler oluşturularak detaylı analizler yapılabilir. Oluşturulan bu filtreler kullanıcı bazında kaydedilir ve her kullanıcı sadece kendi filtrelerine ulaşabilir.
-- Raporlar Excel, MHT, HTML, RTF ve PDF gibi farklı formatlarda kaydedilebilir.
-- Rapor içerisinde veri arama yapılabilir.
-- Raporlar maile eklenerek aynı ekrandan istenen formatta gönderilebilir.
-- Rapor çalışırken arka plana alınarak kullanıcının diğer işlemlerine devam etmesi sağlanır.

Detaylı Yetkilendirme Seçenekleriyle Veri Erişim Güvenliği

-- Bilgi alanı bazında yetkilendirme ile veri girişlerinde her bir saha için kayıt görebilme, değiştirebilme, varsayılan değer ve zorunlu alan gibi farklı yetkiler kullanıcı yetki gruplarına göre belirlenir. Bu sayede her kullanıcı, ilgili bölümde sadece kendiyle ilgili olan alana ulaşarak işlem yapabilir. Örneğin; ürün tanımlama kartında, birim cinsi girmek zorunludur, fotoğraf ekleme işlemi yapamaz, barkod verme işlemi yapabilir, temel fiyatları göremez gibi her bir alana, kullanıcı yetki grubu bazında erişim hakkı verilebilir.
-- Fiş bazında yetkilendirme ile irsaliye, fatura, muhasebe fişleri gibi her bir hareket fişi için görebilme, değiştirebilme, silebilme, tarih aralıkları ve kaç gün önceki işlemlerin değiştirilebileceği gibi farklı tarifler Kullanıcı Yetki Grupları bazında belirlenebilir. Bu sayede her kullanıcı, ilgili fişlere sadece kendine verilen yetkiler dahilinde müdahale edebilir.
-- Program erişim izinleri ile menüdeki her bir program ve alt fonksiyonlarına erişim izinleri Kullanıcı Yetki Grupları bazında belirlenebilir. Örneğin; kullanıcı muhasebe hesap planı aç bölümünü göremezken, hesap planı listesini görebilir şeklinde yetki tarifi yapılabilir. Bu sayede her kullanıcı, programa girdiğinde menüde sadece kendine verilen yetki dahilindeki programları ve alt fonksiyonlarını görebilir.
-- Şirket erişim izinleri ile her kullanıcı için hangi şirkete ulaşabileceği ve o şirketin hangi depolarında işlem yapabileceği detayında erişim izinleri belirlenebilir.