Nebim V3 CPM - Genel Bakış

Nebim V3 ERP ile entegre çalışan planlama, bütçeleme, raporlama ve analiz uygulamaları

Bir yandan yüksek satın alma gücü olan yurt dışı kaynaklı organize perakende firmaları Türkiye'deki yerli firmalara rakip olurken, bir yandan da Türk firmaları kendilerine yeni pazarlar aramakta ve yurt dışındaki komşu ülkelerde büyümeyi hedeflemektedirler. AVM'lerde metrekare arzındaki büyük artış, talep artışının çok üstüne çıkmakta, bu nedenle gittikçe artan mağaza sayısı ile birlikte metrekare başına düşen ziyaretçi sayısı azalmaktadır. Bununla birlikte ham madde fiyatları artmaya devam etmekte, bunu karşılayacak fiyat zamları piyasadaki büyük rekabete aynı oranla yansıtılamamaktadır. Bu trendlerin sonucunda firmaların brüt marj yüzdeleri azalırken, ölçek büyütmek ve işletme kaynaklarını daha verimli kullanmak önem kazanmaktadır.

Stok maliyetinin düşürülmesi, ürüne yönelik yatırım getirilerinin en yüksek düzeye çıkarılması, brüt marjı artıracak etkenlerin en başında gelmektedir. Bu konuda firmaların ihtiyacı; satışların, brüt marjların, kalıcı ve geçici indirimlerin, kanal indirimlerinin ve firelerin, ürün kategorileri ve haftalar bazında bütçelenmesi ve kaynakların rakamsal hedefler ile yönetilmesidir.

Firmaların bu anlamda ihtiyaçlarını karşılayan Nebim V3 CPM, Planla-İzle-Yönet sistematiği içerisinde, kategori ve kanal bazında, planlama ve bütçeleme yapmayı sağlayarak, sezon içerisinde gerçekleşen değerler ile planlanan değerlerin tek platform üzerinden izlenmesini ve yönetilmesini sağlar.